برندگان هدیه عید غدیر خم

ممنون از تماس دوستانی که در این پویش بزرگ شرکت کرده اند.
دوست یا گروه عزیز: خواجوندبدیعیبا تعداد نفر بازدید499با تلفن همراه 452****0937
دوست یا گروه عزیز: منجی دلهابا تعداد نفر بازدید384با تلفن همراه 831****0914
دوست یا گروه عزیز: فاطمهبا تعداد نفر بازدید334با تلفن همراه 039****0919
دوستان عزیز ممنون میشم جهت دریافت هدیه شماره کارت خود را با تلفن همراه ثبت شده به شماره 1000