باباي مهربونم تولد 1187 سالگيت رو تبريک ميگم
تا تولد مهربونترين پدر دنيا

“میلاد با سعادت امام مهربانی حضرت مهدی (عج) رو بهتون تبریک میگه”


گشایش یعنی رسیدن به آرامش،فرزندم ظهور من آرامش جهان است.